a

Заштитник грађана Зоран Пашалић упутио је председници Владе Републике Србије Ани Брнабић иницијативу за измену-допуну Уредбе о мерама за време ванредног стања, тако да се мере забране кретања прописане чланом 1а не односе на жртве насиља у породици, које напуштају станове, просторије и објекте за становање у стамбеним зградама и изван домаћинстава (окућница), ради заштите од насиља.

Овакав став Заштитника грађана заснован је на искуству у раду и сазнању до којих је дошао у периоду ванредног стања, а што је садржано и у саопштењу Специјалне известитељке Уједињених нација за насиље над женама од 27. марта 2020. године у коме се посебно наглашава да напори и рестриктивне мере усвојене широм света у циљу борбе против пандемије Covid 19 повећавају ризик од интензивирања насиља у породици, нарочито у случајевима ограничења слободе кретања.

Заштитник грађана сматра и да је неопходно да надлежни органи у пуној мери примењују Закон о спречавању насиља у породици, а да жртвама буду доступне Сигурне куће или други видови алтернативног смештаја, као и друге мере помоћи и подршке и у време ванредног стања.