a

Тим Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је јуче Окружни затвор и Полицијску управу у Краљеву. Током посете ОЗ Краљево, посебна пажња била је посвећена поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника.

Постојање психоактивних супстанци у затворима НПМ контролише и посматра са безбедносног, здравственог и третманског аспекта, а кључни налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима.

У ПУ Краљево тим НПМ-а је пратио поступање тог органа по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ).

Сарадња са службеним лицима у обе установе је била веома успешна, закључак је представника НПМ-а након обављених посета.