a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а након сазнања из медија о смрти пацијената из Сјенице који су прегледани али не и хоспитализовани у Општој болници Ужице,покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Здравственог центра Ужице.

Од ужичког Здравственог центра Заштитник грађана је затражио да достави изјашњење о свим чињеницама и околностима које се односе на наведени случај, као и о резултатима рада комисије која је обавила унутрашњу проверу квалитета стручног рада.

panel flajer