a

Национални механизам за превенцију тортуре обавио је јуна 2019. године ненајављену посету Полицијској управи Пожаревац и Одељењу притвора Казнено-поправног завода у Пожаревцу - Забелa. Тим НПМ се, поред представника Заштитника грађана, састојао и од представника Комитета правника за људска права и експерта - лекара специјалисте судске медицине. Иако су посете биле ненајављене, сва службена лица су у потпуности сарађивала са тимом НПМ.

Министарство унутрашњих послова обавестило је НПМ да су сагледане потребе за посебним просторијама за саслушање лица на нивоу свих полицијских управа и у погледу ПУ Пожаревац исказана је потреба за формирањем осам нових просторија уколико за то буду издвојена новчана средства у буџету за 2020. годину. Такође, НПМ је обавештен и о томе да је семинар „PEACE модел за обављање службеног разговора“, планиран за март 2020. године за полицијске службенике ПУ Пожаревац одложен због актуелне пандемије и да ће се исти реализовати чим се за то стекну здравствени услови. Поступајући по препоруци НПМ-а, начелник ПУ Пожаревац издао је наређење полицијским службеницима у Дежурној служби и Одељењу криминалистичке полиције да у решењима о задржавању по ЗКП, као почетак задржавања рачунају и уносе моменат хапшења или одазивања на позив када су се стекли услови за задржавање у кривичном поступку.

КПЗ Пожаревац-Забела, поступајући по препорукама, је предузела активности са циљем да се у спаваоницама које се користе као просторије за задржавање инсталира видео надзор, сваком задржаном лицу ће се обезбеђивати хигијенски пакет током трајања задржавања, а притвореним лицима ће се омогућавати боравак на свежем ваздуху у трајању од најмање 2 сата. Такође, НПМ је обавештен да ће се све уочене повреде на лицу лишеном слободе, убудуће, фотографисати и евидентирати у посебном обрасцу са мапом тела, да ће се повреде прецизније описивати и да ће на основу тога лекар сачињавати мишљење о повезаности примењене мере и насталих повреда.