a

Тимови Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетили су јуче и данас две полицијске станице у саставу Полицијске управе за град Београд и то: ПС Вождовац и ПС Савски венац. НПМ је приликом посета полицијским станицама пратио спровођење препорука из Извештаја о посети Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (CPT) Републици Србији из 2017. године.

b_300_0_16777215_00_images_20200731_PS_Vozdovac.jpegПосебна пажња била је посвећена мерама заштите од неадекватног поступања и начину остваривања права задржаних лица током задржавања, документовању употребе средстава принуде од стране полицијских службеника, поступању са привремено одузетим предметима и предузетим активностима ради стварања услова за аудио/видео снимање саслушања. Такође, представници НПМ-а обишли су просторије за задржавање које су адаптиране у складу са Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање лица, чиме су унапређени услови за боравак задржаних лица.

Полицијски службеници су показали висок степен кооперативности, дали одговоре на сва постављена питања, омогућили приступ просторијама за задржавање и другим просторијама у полицијским станицама, као и преглед и увид целокупне тражене документације. Професионално поступање полицијских службеника током посете НПМ-а представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.

panel flajer