a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је јуче Казнено – поправни завод и Полицијску управу у Нишу ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима. Чланови тима су у КПЗ Ниш разговарали са једним задржаним лицем, као и са више притворених лица која су у претходном периоду лишена слободе. Основне теме појединачних интервјуа са тим лицима односиле су се на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Након интервјуа, чланови тима су обишли просторије за задржавање у КПЗ Ниш.

У ПУ Ниш, чланови тима су извршили увид у документацију о задржавању и притужбе грађана, обишли су просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

Обе посете су биле ненајављене, а поступање службеника у КПЗ и ПУ Ниш професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.