a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), посетио је јуче Казнено – поправни завод и ПИ Сремска Митровица ради праћења поступања полиције према доведеним и задржаним лицима. Чланови тима су у КПЗ Сремска Митровица разговарали са једним задржаним лицем које се налази у кривичном поступку, као и са више притворених лица која су у претходном периоду лишена слободе. Основне теме појединачних интервјуа са тим лицима односиле су се на околности хапшења, саслушавања, полицијског задржавања и пријема у Завод. Такође, током посете Заводу, посебна пажња била је посвећена поступању завода у вези са присуством психоактивних супстанци и лечењу зависника, а налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након што се реализују планиране посете заводима.

Током ненајављене посете ПИ Сремска Митровица чланови тима су пратили и поступање полицијских службеника ПИ Сремска Митровица по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања (ЦПТ), извршили увид у документацију о задржавању лица, притужбе грађана, предмете о употреби средстава принуде, обишли просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

У саставу тима поред запослених из Заштитника грађана, били су и представник Покрајинског омбудсмана и представница Комитета правника за љуска права.