a

b_300_0_16777215_00_images_slika_1_1.jpegТим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је 3. септембра 2020. године Специјалну болницу за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ у Вршцу. Посета тима је прва у низу планираних посета установама у којима се на лечењу налазе форензички пацијенти и реализована је ради праћења поступања према лицима на извршењу мера безбедности обавезног психијатријског лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана и обавезног лечења алкохоличара, као и на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку.

У саставу тима су поред запослених из Заштитника грађана, били и заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана, представница Хелсиншког одбора за људска права у Србији и лекар специјалиста психијатар.

b_300_0_16777215_00_images_slika_2.jpegТоком посете, чланови тима су обишли одељења на којима су смештени форензички пацијенти, обавили разговоре са запосленима о начину остваривања права ових пацијената, мерама заштите права, условима, начину и стандардима примене физичког спутавања, пружању здравствене заштите и спровођењу психо-социјалне рехабилитације, а потом и извршили увид у релевантну документацију. Посебна пажња била је посвећена поступању Специјалне болнице у случајевима у којима се стекну медицински разлози за преиначење мере обавезног лечења и чувања у здравственој установи у меру безбедности обавезног лечења на слободи. Такође, тим је са појединим пацијентима обавио разговоре о поступању запослених према њима, током извршења изречених мера безбедности.

Налази из ове посете биће објављени у оквиру посебног тематског извештаја, након реализације планираних посета свим установама у којима се у Републици Србији на лечењу налазе форензички пацијенти.

Професионално поступање руководства и запослених током посете представља пример добре праксе у поступању, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.