a

Поступајући по препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), у Прихватилишту за странце су формиране евиденције о пријему поднесака и почело се са издавањем потврда о предаји поднесака, стоји у одговору Управе граничне полиције Министарства унутрашњих послова. Како је наведено, од странаца се више неће тражити да потписују потврде о враћеним предметима уколико се привремено одузети предмети предају службеницима земаља у које се удаљују, већ ће записник о враћању и прихватању лица бити доказ да предмети више нису у поседу полицијских службеника Р. Србије.

МУП није обезбедио средства за ангажовање преводилаца за потребе поступака који се воде у Прихватилишту, али се предузимају одређене мере да се поступи и по тој препоруци. Иако је приликом посета Прихватилишту за странце годинама указивано на организацију здравствене заштите, напредак није остварен у овој области. У погледу препоруке у вези са обезбеђивањем правне помоћи странцима у поступку удаљења, одустало се од раније предложеног решења да Адвокатска комора Србије достави листу заинтересованих адвоката, јер се могу јавити проблеми наплате услуга адвоката. Уместо тога, МУП ће предложити Министарству правде да се на оперативном нивоу успостави механизам како би се услуге адвоката у поступцима удаљења плаћале на начин који важе за категорије лица која могу користити бесплатну правну помоћ.

У одговору на препоруку која се тиче забране принудног удаљења и исказа странца да му у одређеној земљи прети прогон или да постоји ризик да ће бити подвргнут извршењу смртне казне или тортури, МУП планира да у сарадњи са УНХЦР-ом организује и одржи семинаре и обуке за полицијске службенике на целој територији Р. Србије у вези са сагледавањем испуњености услова за доношење решења о враћању у сваком конкретном случају.