a

У свим касарнама Војске Србије у којима се извршавају дисциплинске санкције забрана удаљења из посебних просторија у војном објекту и забрана изласка из касарне или другог војног објекта предузете су мере ради отклањања недостатака и унапређења поступања према санкционисаним лицима у складу са упућеним препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). Препоруке су садржане у првом извештају о посетама војним објектима, које су реализоване прошле године.

У одговору овог органа стоји да су побољшани материјални услови у дисциплинским просторијама бољом регулацијом дотока свежег ваздуха и природне и вештачке осветљености и да је капацитет просторија усклађен са важећим стандардима. Преиспитане су и осавремењене одредбе упутстава којима се уређује начин извршења санкције и устројено писано документовање информација о поступању према санкционисаном војнику и битним догађајима током извршења санкције. У просторијама је истакнут дневни режим активности санкционисаног војног лица, омогућено је да се посете одвијају у приватности, уведен је обавезан лекарски преглед пре почетка извршења санкције, као и разговор са психологом. Регулисано је да поделу терапије врши искључиво медицинско особље и предвиђена је обавеза информисања санкционисаних војника о могућности подношења притужбе Заштитнику грађана.

Заштитник грађана изражава захвалност старешинама и другим припадницима Војске Србије на сарадњи и професионалном односу током посета војним објектима и Министарству одбране на сарадњи током припреме и реализације посетама и достављеним информацијама о начину поступања по упућеним препорукама.