a

Заштитник грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) посетио је Полицијску станицу Нови Београд у јуну 2019. године и на основу утврђених чињеница Министарству унутрашњих послова и тој полицијској станици упућен је Извештај о посети са препорукама. Како до почетка 2020. године, није достављено изјашњење МУП-а о упућеним препорукама, тим Заштитника грађана у обављању послова НПМ-а обавио је контролну посету ПС Нови Београд 30. јануара 2020. године и контролисаном органу управе упутио Извештај о посети са препорукама. 

Поступајући по упућеним препорукама из оба извештаја, у Полицијској станици Нови Београд, у складу са условима прописаним Правилником о условима које треба да испуњавају просторије за задржавање, адаптиране су 4 просторије за задржавање, капацитета 11 лица, и током маја 2020. године све су стављене у употребу, а у току је поступак јавних набавки у вези са опремањем посебне просторије за саслушања осумњичених потребном техничком опремом.

У ПС Нови Београд и даље нема посебне просторије која се користи искључиво у сврхе чувања одузетих предмета, те се ПС Нови Београд обратила Одељењу за логистику ПУ за град Београд Сектора за материјално финансијске послове са захтевом за приоритетно предузимање мера у циљу обезбеђења наведене просторије. Поступање по овој препоруци биће праћено у даљем периоду.

Такође, прихваћене су препоруке о обезбеђивању кутије прве помоћи Дежурној служби, као и изради плана евакуације и упутства за поступање у случају пожара којим поводом је упућен допис Дирекцији полиције.