a

Аеродроми Србије д.о.о. поступили су по свим препорукама Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ). У просторији за смештај странаца којима је одбијен улазак у земљу обезбеђени су додатни лежајеви, уграђен је уређај за климатизацију, постављен је тастер за позивање службеника обезбеђења и истакнуте су информације о пружаоцима правне помоћи. Странцима који бораве у овој просторији биће омогућен боравак на свежем ваздуху и успостављен је дневник у коме ће бити уписани сви релевантни подаци о боравку странаца, стоји, између осталог, у одговору овог органа.

Управа граничне полиције Министарства унутрашњих послова обавестила је Заштитника грађана да ће у складу са својим могућностима решавати техничке могућности у вези са регистрацијом странаца који су изразили намеру да поднесу захтев за азил и предузети мере на обезбеђивању неопходне опреме и адекватних просторија.