a

Тим Заштитника грађана у обављању послова Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ), предвођен заменицом заштитника грађана др Наташом Тањевић посетио је 24. и 25. септембра 2020. године седиште ПУ Ниш, ПС Дољевац и ПС Алексинац.

Поред запослених из Заштитника грађана, у саставу тиму били су и лекар специјалиста психијатар и лекар специјалиста судске медицине.

Посете ПС Дољевац и седишту ПУ Ниш биле су ноћне и током ових посета праћено је поступање према задржаним лицима. Чланови тима су извршили увид у документацију о задржавању, обишли су просторије за задржавање и разговарали са полицијским службеницима о начину остваривања права задржаних лица.

Посета ПС Алексинац је обављена 25. септембра 2020. године, ради праћења поступања Министарства унутрашњих послова по препорукама Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања. Тим је обишао просторије за задржавање, службене канцеларије криминалистичких инспектора и просторију за чување одузетих предмета. Остварен је увид у документацију о задржавању, извештаје о примени средстава принуде, као и предмете притужби грађана.

Иако су све посете биле ненајављене, поступање свих службеника било је професионално, у складу са законом предвиђеном обавезом сарадње органа управе са Заштитником грађана.