a

Заменица заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре др Наташа Тањевић је са сарадницима из Одељења Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) 12. и 13. октобра 2020. године учествовала на дводневном састанку Мреже НПМ земаља Југоисточне Европе, који је због епидемиолошке ситуације, организован путем интернета. Тема овогодишњег састанка Мреже било је поступање полиције према доведеним и задржаним лицима у првим сатима лишења слободе, односно начин остваривања и поштовања њихових основних права: права да о свом лишењу слободе обавесте члана породице или друго блиско лице, права на браниоца и права на лекарски преглед. Поред наведеног, пажња је била посвећена и размени искуства у вези са начином планирања посета, прикупљања информација од значаја за планирање посета, прослеђивања информација и сл.

Др Наташа Тањевић је представила начин на који је НПМ од почетка године обављао посете полицијским станицама и контролисао остваривање основних права лица лишених слободе која уједно представљају гаранције против злостављања. Такође, указала је да је НПМ током посета заводима за извршење кривичних санкција обављао разговоре са притвореницима, који су на спровођење те мере доведени након полицијског задржавања, а у циљу прикупљања информација о поступању полицијских службеника према њима током задржавања, као и приликом примене других полицијских овлашћења. С тим у вези представила је начин на који су обављане предметне посете, њихов циљ, предности и уочене недостатке.

Састанак Мреже, чији је организатор ове године Канцеларија Омбудсмана Републике Хрватске је још једном потврдио значај размене искустава између земаља у обављању послова превенције тортуре.

Поред представника НПМ из преко 30 земаља, састанку су присуствовали представници Европског комитета за спречавање мучења и нечовечног или понижавајућег поступања или кажњавања, Подкомитета за превенцију тортуре и других сурових, нељудских или понижавајућих казни и поступака, Удружења за превенцију тортуре, Савета Европе и Ludwig Boltzmann Института за људска права.

panel flajer