a

Заштитник грађана мр Зоран Пашалић одржао је 7. 12. 2020. године онлајн састанак са председавајућим институције Омбудсмена БиХ проф. др Љубинком Митровићем.

b_300_0_16777215_00_images_lsrb.jpegТоком састанка омбудсмани су разговарали о искуствима две институције у погледу остваривања људских права и слобода у време пандемије са посебним освртом на епидемиолошко стање последњих месец дана када је дошло до наглог погоршања ситуације у БиХ и Републици Србији. Током разговора омбудсмани су разменили искуства о остваривању права у време пандемије рањивих категорија становништва, односно деце, старијих особа, особа са инвалидитетом, самохраних родитеља, те особа које због хроничних обољења, аутоимуних болести и/или других здравствених тешкоћа спадају у ризичну групу грађана.

lbih.jpg

 

Закључак је омбудсмана да се основна људска права која су загарантована уставима који су на снази у Босни и Херцеговини и Републици Србији, као и међународним документима које су Босна и Херцеговина и Република Србија ратификовале морају поштовати у свим околностима. С друге стране, уживање одређених људских права може бити ограничено под тачно одређеним условима. При томе, треба истаћи три важна принципа: код ограничења права, нужно је утврдити време на које се ограничење односи, оправданост ограничења мора бити преиспитивана, и на крају, престанком разлога за увођење ограничења, иста се требају укинути. У сваком случају приликом доношења, ублажавања и укидања свих мера које се доносе у циљу сузбијања COVID-19 треба се водити правилима струке, ситуацијом на терену, уз уважавање људских права и основних слобода, при чему се посебна пажња треба посветити рањивим категоријама грађана.

Извршна власт не сме имати кључну и завршну реч у ограничавању људских права током пандемије, те је став омбудсмана да су парламентарни и судски надзор изузетно важни приликом доношења одлука извршне власти.

Обавеза је правосудних органа, институција и јавне власти да обезбеде спровођење здравствених мера у амбијенту који неће угрозити људска права и слободе гарантоване Европском конвенцијом о људским правима.

На састанку је посебно наглашена важност даље размене искустава и добрих пракси у унапређивању људских права.