a

Заштитник грађана организовао је поводом 10. децембра - Међународног дана људских права низ активности којима је указао на потребу непрестане заштите људских права у условима пандемије Ковид-19, са посебним освртом на заштиту права посебно рањивих категорија грађана.

b_300_0_16777215_00_images_2020_Nataa_Tanjevi.jpegЗаменица заштитника грађана и руководилац Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ) др Наташа Тањевић је указала да у актуелној епидемиолошкој ситуацији потреба за унапређењем система заштите менталног здравља постаје још израженија и значајнија него у редовним околностима и да је неопходно повећати улагања у ментално здравље грађана, развити мрежу служби за заштиту менталног здравља у заједници које ће пружати свеобухватну заштиту менталног здравља, уз најмање могуће рестрикције и што ближе породици, кадровски оснажити болничке установе и обезбедити континуирану едукацију запослених из области менталног здравља.

Руководилац НПМ-а је на онлајн састанку упознала в.д директорку Специјалне болнице за психијатријске болести „Ковин“ Јованку Петровић са радом овог механизма у вези са поступањем према особама са менталним сметњама у затвореним установама. Такође, с обзиром на то да је НПМ током године обављао тематске посете у циљу праћења поступања према форензичким пацијентима, односно лицима на извршењу мера безбедности обавезног лечења и чувања у здравственој установи, обавезног лечења наркомана, обавезног лечења алкохоличара, као и на извршењу одговарајућих заштитних мера изречених у прекршајном поступку, на састанку су прибављене информације о поступању ове болнице према овој категорији лица.

Директорка болнице је представила активности које су предузете на поступању по раније упућеним препорукама НПМ, као и изазове са којима се та болница суочава у раду, посебно у погледу броја запослених, сарадње са центрима за социјални рад и континуираним специјалистичким обукама запослених.

У недостатку центара за заштиту менталног здравља у заједници, веома су значајни напори болнице да се преко мобилних тимова прати стање отпуштених пацијената, као и успостављање телефонских линија подршке током криза у породичном окружењу, едукација породице о природи болести њиховог члана и потреби сарадње са болницом у даљем току лечења.

Бројне активности уочи обележавања Међународног дана људских права имала је и генерални секретар Стручне службе Заштитника грађана Оља Јовичић која сматра да је потребно уложити додатан напор у промоцију и поштовање људских права, посебно у контексту пандемије Кoвид-19 када државе посежу за ограничавањем људских права.

Јовичић је нагласила да људска права припадају појединцима, самим тим што су људска бића а не због тога што је тако записано у неком законском тексту, а држава не прописује, нити одобрава људска права већ гарантује њихову заштиту.

Јовичић је, као представник Институције Заштитника грађана, учествовала у низу међународних онлајн скупова крајем новембра и почетком децембра 2020. године који су, како је навела, обухватили изазове савременог доба који намећу преиспитавања стања људских права и слобода и напретка.

Јовичић је учествовала на годишњој конференцији коју је организовао ENNHRI на тему изградње заједничке подршке напретку људских права и демократије у Европи, као и препознавању улоге националних институција за заштиту људских права, као на видео конференцији коју је организовала Европска агенција за основна права (FRA) у сарадњи са Европском комисијом на тему јачања људских права у ЕУ у следећој декади.

На годишњој скупштини GANHRI, која је организована ради промоције интерактивног учешћа, Јовичић је учествовала у размени искустава и добре праксе и коришћењу ЕNHRI мандата и рада у условима пандемије Ковид-19. Било је речи и о улози националних институција за људска права током климатских промена.

b_300_0_16777215_00_images_2020_film.jpegПоводом обележавања Mеђународног дана љуских права, Сектор за права детета Заштитника грађана одржао је онлајн састанак са члановима Панела младих саветника Заштитника грађана, на којем је приказан филм „Деца поред нас“, који је Заштитник грађана снимио током 2014. године о животу и проблемима ромске деце.

Млади саветници Заштитника грађана су после пројекције филма оценили да положај ромске деце из ромских насеља, а пре свега оне која живе и раде на улици или користе услуге свратишта, у последњих шест година није побољшан и да је потребан већи ангажман надлежних државних органа како би добили потребну помоћ и подршку која им је неопходна у остваривању њихових права.

Деца која раде на улици су невидљива за систем, па је неопходно да најпре буду уведена у њега како би могли да користе све расположиве ресурсе подршке и остваре сва права која су им гарантована, а друштво у целини мора више да се ангажује како би се овој деци обезбедио нормалан живот, сматрају Млади панелисти Заштитника грађана.