a

Заштитник грађана је по сопственој иницијативи, а после сазнања из медија о неодговарајућим условима рада и неадекватно организованој заштити здравља запослених од вируса Ковид-19 у Диспанзеру за плућне болести, покренуо поступак контроле законитости и правилности рада Здравственог центра Неготин.

Заштитник грађана од управе овог Здравственог центра тражи да га у року од 15 дана обавести о свим околностима које се односе на конкретан случај, а посебно о тачности навода да рендген техничари у диспанзеру раде без икакве помоћи других здравствених радника и да сваке седмице остају сами на свом радном месту од петка у 14 сати до понедељка у 7.30 сати.

Заштитник грађана тражи и да га управа Здравственог центра обавести да ли су тачни наводи да заштитна опрема коју рендген техничари користе није на одговарајући начин издвојена и заштићена од могућности да буде контаминирана вирусом Ковид-19 и да нису обезбеђене довољне количине алкохола за дезинфекцију.

Од надлежних у Здравственом центру Заштитник грађана тражи и одговор да ли су тачни наводи да није организовано редовно изношење медицинског и другог отпада из Диспанзера за плућне болести.