a

Заштитник грађана Зоран Пашалић је изјавио данас да ће пратити ситуацију поводом еколошког акцидента на граничном прелазу Бачка Паланка, који се догодио у ноћи између четвртка и петка, када је немачки теретни брод „Антониа“ превозећи терет у баржама ударио у стуб моста „25 Мај“ који спаја граничне прелазе Бачка Паланка – Илок између Србије и Хрватске, при чему је дошло до оштећења моста, док је једна баржа са 1.000 тона aзотног ђубрива потонула у Дунав.

Заштитник грађана је затражио од Министарства за заштиту животне средине, Агенције за заштиту животне средине и Покрајинског секретеријата за пољопривреду, шумарство и водопривреду хитнo изјашњење о том еколошком акциденту.

У циљу заштите животне средине и насељених подручја у приобаљу, Заштитник грађана је затражио од надлежних органа да наставе да спроводе надзор предметне деонице реке, као и да предузиму све потребне мере у циљу заштите водотока од штетних последица, уз редовно обавештавање јавности о ситуацији, у складу са начелом јавности рада органа и принципа добре управе.