a

Заштитник грађана је након сазнања из медија да је 15. маја 2024. године око 17 часова на Новом Београду мушкарац (45) убио ванбрачну партнерку (55), а затим извршио самоубиство, покренуо испитни поступак оцене законитости и правилности Министарства унутрашњих послова и Градског центра за социјални рад Београд.

Заштитник грађана Зоран Пашалић је овом приликом поновио да сви они који су знали за евентуалне претходне лоше односе између партнера а нису на то реаговали, сносе свој не мали део одговорности. „Немојте ћутати, пријавите свако насиље, јер то није проблем само двоје људи, већ свих нас. Овако се више не може, закон се мора мењати“, истакао је Пашалић.

Заштитник грађана је затражио од Министарства унутрашњих послова да му у року од 15 дана достави детаљан извештај о поступању надлежне полицијске управе у конкретном случају, првенствено о активностима које су спроведене од стране полицијских службеника и оствареној сарадњи са центром за социјални рад, тужилаштвом и другим органима по евентуалним ранијим пријавама партнерског насиља.

Од Центра за социјални рад Београд је затражено да достави извештај о поступању органа старатељства у конкретном случају као и о активностима које су предузете у сарадњи са другим органима, али и податке о томе да ли је жртва органу старатељства раније пријављивала насиље од стране партнера и које су све мере тим поводом евентуално предузете.