a

Заштитник грађана утврдио да је Републички фонд за пензијско инвалидско осигурање неизвршавањем сопственог правоснажног и извршног решења начинио пропуст на штету права притужиље и у препоруци затражио да се исправе пропусти у раду