a


Заштитник грађана је утврдио пропусте у раду Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, који спадају у кршење начела добре управе, видљиво кроз низ процедуралних пропуста, неефикасни и нестручни рад