a


Препорука  Заштитника грађана  Градској општини Лазаревац због неправилности у раду приликом ексхумације и принудног пресељења месног гробља