a


Заштитник грађана утврдио да је Пореска управа Министарства финансија приликом одлучивања о привременом одузимању ПИБ-а привредном друштву ускратила право на жалбу и супротно закону пореског обвезника упутила на покретање управног спора