a

Потребно је да МУП допуни Упутство о основним стандардима у поступању са медијима ради заштите личних података о детету жртви и чињеница које могу открити или значајно допринети откривању идентитета деце жртава, каже се у мишљењу са препорукама Заштитника грађана