a


Заштитник грађана утврдио да је Министарство просвете и науке начинило пропуст јер није расписало конкурсе за наставнике верске наставе и препоручио да се предузму потребне мере ради уважавања најбољих интереса наставника верске наставе и ученика