a

Заштитник грађана је утврдио пропуст у раду Општинске управе Општине Ћуприја  који је проузроковао повреду принципа добре управе и повреду права грађанина на мирно уживање својине