a


Препорука Заштитника грађана Дирекцији за изградњу општине Инђија и Општинској управи Инђије због непоштовања прописаног поступка по захтеву  за легализацију бесправно изграђених објеката