a


Заштитник грађана упутио препоруке Полицијској управи у Смедереву, Дирекција полиције Министарства унутрашњих послова због пропуста у раду и  повреде права грађана на физички и психички интегритет, човечно поступање и уважавање достојанства личности