a

У поступку контроле законитости и правилности рада Министарства одбране, покренутом по притужбама грађана Заштитник грађана је утврдио  да је Министарство одбране начинило повреде принципа добре управе и права корисника војних пензија