a

Заштитник грађана утврдио да је Заједница музичких и балетских школа супротно законским одредбама донела одлуку о обавезној уплати котизације и „додатних котизација“ за учешће ученика на овогодишњем републичком такмичењу у Београду и Новом Саду