a


Заштитник грађана утврдио да Центар за социјални рад у Прешеву није доставио управни акт – решење притужитељи, чиме је начињена повреда принципа добре управе, односно правила управног поступка о обавезном личном достављању