a

Центар за социјални рад у Инђији начинио је пропусте у погледу законитости и правилности рада на штету права и интереса детета, утврдио је Заштитник грађана