a

Заштитник грађана упутио препоруку и затражио од МУП-а  да осмисли и спроведе конкретне мере како би се постигла равномерна заступљеност припадника бошњачке и других националних мањина у саставу Полиције на подручју Новог Пазара