a


Заштитник грађана затражио од Републичког завода за статистику да обезбеди довољно пописивача који познају језике мањина у срединама где живе припадниици националних мањина и да се транспарентно обави избор пописивача инструктора за Попис 2011.