a


Заштитник грађана утврдио да у раду Центра за социјални рад Зрењанин постоје пропусти на штету права деце Б. и В. А., који се огледају у непредузимању мера и активности из надлежности органа старатељства и значајном кашњењу у примени стручних мера