a


Министарство правде учинило је пропуст у раду на штету права грађана који се огледа у повреди принципа добре управе, утврдио је Заштитник грађана и затражио да Министарство у свом будућем радy ажурно и благовремено размотри сваку представку грађана