a


У раду Основне школе начињени су пропусти на штету права и интереса детета који се огледају у насиљу и немарном поступању наставнице разредне наставе према детету и пропуштању Школе да предузме мере превенције и заштите, утврдио је Заштитник грађана