a


Заштитник грађана утврдио да је Министарство одбране учинило пропуст у раду јер је одбило да размотри притужбу грађанина A. A., као и да је претходно незаконито и неправилно заузело начелан став да његове притужбе неће разматрати