a


Пропусти у раду Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Републичке дирекције за воде Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде представљају кршење принципа добре управе, утврдио Заштитник грађана