a

Одељење Нови Београд Градског центра за социјални рад, упркос сазнањима о злостављању и занемаривању детета и породичног насиља, није предузело одговарајуће мере и активности и начинило пропуст у раду на штету права детета, утврдио је Заштитник грађанa