a


Заштитник грађана утврдио да Матична служба Одељења за општу управу градске управе Новог Пазара није обезбедила упис у изводе из матичних књига на српском, ћириличном писму и техничке услове за издавање извода на двојезичним обрасцима са обавештењем