a


Заштитник грађана утврдио да је Национална служба за запошљавање, Филијала Краљево групи бивших запослених у привредном друштву ,,Магнохром″ пружила нетачне информације о остваривању права на новчану накнаду за случај незапослености