a


Министарство одбране је по захтевима корисника војне пензије поступало на различите начине и  омогућило исплату накнаде само корисницима војних пензија који су право на усклађивање пензија остварили на основу правоснажних  и извршних пресуда