a


Препорука Министарству унутрашњих послова поводом утврђених пропуста у раду органа управе приликом издавања нових пасоша