a

 

Месна заједница Бановци Дунав, Општина Стара Пазова, није поступила по правноснажној и извршној пресуди Апелационог суда у Новом Саду због чега је притужиљи ускраћено право на рад и остала права утврђена правноснажном судском пресудом