a


Поступањем Полицијске управе у Нишу Дирекције полиције МУП-а, повређено је начело законитости у поступању полицијских службеника, права детета на заштиту од злостављања и занемаривања, утврдио је Заштитник грађана