a


У  раду Полицијске управе у К... Дирекције полиције МУП-а начињени су пропусти на штету права четворогодишњег детета А. Б. који се огледају у поступању полицијских службеника, утврдио је Заштитник грађана.