a


Пропустима у раду у Основној школи "Лазар Саватић" угрожено је право детета на квалитетно образовање јер школа није благовремено отклонила/умањила последице дуготрајног одсуствовања ученице са наставе, утврдио је Заштитник грађана.