a


Став и препорука о случају дискриминације особе са инвалидитетом у ЈАТ Ервејзу