a

Општинска управа ГО Звездара није у складу са одредбама Закона о општем управном поступку извршила лично достављање решења Министарства финансија, што је проузроковала повреду права грађанке, утврдио је Заштитник грађана